top of page

Visie en kernwaarde

Het gezinshuis en kleinschalig wonen moet een veilige haven zijn voor de kinderen die voor korte of langere tijd bij ons komen wonen. We zullen hen zo goed mogelijk ondersteunen om hun traumatische ervaringen een plaats te geven en hun gedragsproblemen en/ of stoornissen te leren gebruiken als een gezonde kracht, zodat ze later zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

   

Onze visie wordt het beste omschreven in onze kernwaarden:  

Samenwerken:  We staan niet tegenover de ouders, maar naast elkaar. Wij oordelen niet, hebben begrip voor hun situatie. We voelen ons niet beter en willen zoveel als mogelijk met hen samenwerken.  Onze ervaring heeft geleerd dat de (emotionele) toestemming van ouders de  kans op een succesvolle periode sterk vergroten.  Daarom wordt het gehele netwerk in kaart gebracht en zoveel mogelijk betrokken bij de plaatsing. Alle positieve contacten worden ingezet om bij te dragen aan het gevoel van veiligheid en acceptatie van de situatie.  

Veiligheid:  Veiligheid is een van de belangrijkste basisbehoeften. Wij hanteren zoveel mogelijk de (wellicht wat ouderwetse) drie R-en. Rust, Reinheid en Regelmaat leveren een grote bijdrage aan het gevoel van veiligheid. In het gezinshuis ervaart het kind wat het is om 2 stabiele opvoeders om zich heen te hebben. Binnen het kleinschalig wonen werken we samen met een 4 tal pedagogisch medewerkers. 

Gezag en wederzijds respect:  Zonder gezag heerst er chaos en ontstaat onveiligheid. In de huidige samenleving worden regels vaak gezien als vervelend, betuttelend  en om elkaar dwars te zitten. Regels zijn er echter om een veilige, voorspelbare en begrensde omgeving te kunnen creëren. Zonder het leren omgaan met gezag en regels is het onmogelijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

 

Zelfstandigheid / empowerment: Het kind functioneert zoveel mogelijk zelfstandig en helpt naar vermogen mee met de dagelijkse huishoudelijke taken. We willen kinderen niet overvragen, maar zeker ook niet ondervragen.  Het kind leert hierdoor zichzelf kennen en ontwikkelt zelfrespect, zelfvertrouwen en een gezond verantwoordelijkheidsgevoel.   Normen en waarden; Hoewel we niet duidelijk een christelijke overtuiging hebben zijn we wel lid van de christelijke gemeenschap. Elk kind is bij ons vrij in zijn eigen geloof, respect hierin naar elkaar vinden we heel erg belangrijk. We verwachten dat de aan ons toevertrouwde kinderen en het netwerk om hen heen rekening houdt met onze normen en waarden.

bottom of page