top of page

Doelgroep en methodiek

Wij zorgen voor kinderen met hechtings- en gedragsproblemen die gerelateerd kunnen worden vanuit PTSS, ASS, FAS, FAS-D, trauma, LVB (met een IQ vanaf 65) of een cominatie van genoemde problematiek, voor wie het nog mogelijk is (of waarvan wordt verwacht dat ze deze potentie hebben), om in een gezinsstructuur met twee opvoeddeskundigen te wonen. Bij een plaatsing wordt uiteraard zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van het gezin op dat moment.

 

Eén van onze sterke punten is het bieden van structuur en duidelijkheid. Voorspelbaarheid in het dagelijks ritme geeft rust en overzicht en staat daarom bij ons hoog in het vaandel. We streven er naar om een positief opvoedingsklimaat te bieden waarbij de relatie, afstand nabijheid wordt gespiegeld aan de verdraagbaarheid van de jongeren. Te dichtbij komen kan verstikkend werken en een professionele mix tussen afstand en nabijheid is essentieel. Ieder kind is uniek en wordt gerespecteerd, fouten maken mag, elke dag beginnen we opnieuw.

Onze aanpak is consequent en afgestemd op de problematiek van het kind. Wij vinden het belangrijk om goed gedrag te stimuleren en negatief gedrag te bespreken en waar nodig consequenties aan te verbinden zodat een kind leert van zijn gedrag en zich op een positieve manier kan ontwikkelen.

  

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich ontwikkelt zodat het uiteindelijk

zo zelfstandig mogelijk kan functioneren in de maatschappij.

Daarom krijgen de kinderen taken in en om het huis die passen bij de

leeftijd en problematiek. Hierdoor wordt geleerd om verantwoordelijkheid

te dragen.   

Alleen met duidelijke afspraken en regels kunnen we samen met het kind

en het netwerk aan de slag om stabiele leefsituatie te creëren.

De huisregels worden bij ons duidelijk besproken, de regels zijn er niet voor niks,

deze hebben een functie in het belang van de jongere.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling in het gezinshuis is het contact met het netwerk van het kind. Ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's etc. zijn (uiteraard wel op afspraak en niet in de weekenden) welkom in het gezinshuis en contacten en bezoeken worden gestimuleerd voor zover dit veilig is en ten gunste van de ontwikkeling van het kind. Eén en ander wordt in overleg gedaan met Jeugdbescherming indien er sprake is van gezagsbeperkende maatregelen in het kader van jeugdbescherming.  

  

Omdat wij zoveel mogelijk een gewoon gezin in een gewone wijk willen zijn, heeft dit als consequentie dat er een aantal stoornissen zijn die daar niet in passen. Denk bijvoorbeeld aan seksueel overschrijdend gedrag, loverboy problematiek of ernstig agressieve gedragsstoornissen.

bottom of page