top of page

Zorgaanbod

Wij bieden 24 uurs-zorg in een pedagogisch, sensitief en responsief opvoedingsklimaat, met twee vaste professionele opvoeders. Sylvia is SKJ geregistreerd en werkt daarnaast nog 2 dagen in de week ambulant als jeugdhulpverlener. In ons gezinshuis is ruimte voor langdurige opvang. Na de eerste maanden van observatie richten inspanningen zich op stabilisatie van de situatie. Behandeling en begeleiding richt zich op het creëren van een betere uitgangssituatie voor het kind. In onze therapeutische zetting werken we vanuit een kalm brein aan stressregulatie en emotieregulatie. We werken met het basisprincipe NMT (Neurosequential Model of Therapeutics), dit unieke model is een holistische manier van kijken. Dit model kijkt niet alleen naar de psychische klacht maar ook naar iemands lichamelijke gezondheid en geschiedenis. Praktisch betekent dat dat we voordat we cognitieve behandeling inzetten, werken aan de beschadiging in de onderkant van het brein. Als de onderkant van het brein niet goed functioneert, kun je ook niet verwachten dat het beïnvloeden van de bovenkant effectief is.

We werken therapeutisch en maken gebruik van de volgende theorieën:

- trauma sensitief opvoeden

- systeemgericht werken

- Words en pictures

- cognitieve gedragstherapie

- speltherapie

- geweldloos verzet

- safer caring

 

Het gezinshuis op nr 6 biedt plaats aan 4  kinderen tussen de 6-18 jaar. Daarnaast is er de mogelijkheid om vanaf een leeftijd van ongeveer 16 jaar te werken aan zelfstandigheid. Ze hebben een eigen keuken met wasmachine zodat ze kunnen leren om zelf te koken en te wassen. De module begeleid wonen met zelfstandigheidstraining op nr 5 biedt mogelijkheid voor 3 jongeren die na hun 16e werken aan meer zelfstandigheid en de reeds geformuleerde doelen, tevens is het mogelijk dit na hun 18e levensjaar te verlengen vanuit de verlengde jeugdwet, WMO of WLZ indicatie.

                                                                                 

Bij een plaatsing wordt er samen met de behandelcoördinator een hulpverleningsplan opgesteld. Voorafgaand aan de plaatsing worden zo duidelijk mogelijke afspraken gemaakt en doelen gesteld die ook in het hulpverleningsplan terug te vinden zijn. Voor de start van de plaatsing brengen we de risico’s in kaart aan de hand van een risicotaxatie, zo nodig wordt een veiligheidsplan opgesteld en mochten de risico’s te groot zijn kan besloten worden om niet tot plaatsing over te gaan. Een plaatsing begint met een periode van stabilisatie (ong. 3 maanden), waarna er wordt geëvalueerd en indien nodig de doelen worden bijgesteld. We streven ernaar om minimaal 2 keer per jaar een behandelbespreking met alle betrokkenen te organiseren. Aan de hand van de evaluaties zal de ontwikkeling en het perspectief van het kind besproken worden. Middels periodieke rapportages worden de gezaghebbenden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de jongere.

  

 Voor de behandeling wordt per kind gekeken welke behandeling nodig is en wie de behandeling kan doen. Wij zijn van mening dat de beste behandeling verweven zit in de praktijk en dit komt uitgebreid aan bod in ons positief en therapeutisch opvoedingsklimaat, zo wordt er bewust maar voor de cliënt soms onbewust aan hun doelen gewerkt. Daarbij werken we nauw samen met onze gedragswetenschapper, zij is eindverantwoordelijk voor het individuele behandel- of begeleidingsplan van elk kind. Deze samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst, waarin een aantal concrete taken en verantwoordelijkheden worden genoemd met de daarbij behorende werkafspraken tussen ons en de behandelcoördinator.  

  

Dagbesteding zal voor een groot deel bestaan uit het volgen van de lessen op school. Voor zover het past in de planning van de bezoekregelingen, therapie, etc., is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan (sport)activiteiten in de buurt. Ook hier geldt dat het voor een kind dan wel mogelijk moet zijn om zelfstandig deze (soms ingewikkelde) sociale situatie op bv. een sportvereniging aan te kunnen. We zullen ook regelmatig activiteiten ondernemen met de kinderen, soms met z'n allen, maar soms ook individueel, net zoals dat in een "gewoon" gezin gaat.

bottom of page