top of page

Zorgaanbod

In ons gezinshuis bieden we 24 uurs-zorg in een pedagogisch, sensitief en responsief opvoedingsklimaat, met twee vaste professionele opvoeders. Sylvia is SKJ geregistreerd en op locatie is per jongere een uur per week een gedragswetenschapper aanwezig. Ons gezinshuis is ISO 9001 gecertificeerd, waar we mee aantonen dat de kwaliteit bij ons op orde is. In ons gezinshuis is ruimte voor langdurige opvang. Na de eerste maanden van observatie richten inspanningen zich op stabilisatie van de situatie. Behandeling en begeleiding richt zich op het creëren van een betere uitgangssituatie voor het kind. In onze therapeutische zetting werken we vanuit een kalm brein aan stressregulatie en emotieregulatie. We werken met het basisprincipe NMT (Neurosequential Model of Therapeutics), dit unieke model is een holistische manier van kijken. Dit model kijkt niet alleen naar de psychische klacht maar ook naar iemands lichamelijke gezondheid en geschiedenis. Praktisch betekent dat dat we voordat we cognitieve behandeling inzetten, werken aan de beschadiging in de onderkant van het brein. Als de onderkant van het brein niet goed functioneert, kun je ook niet verwachten dat het beïnvloeden van de bovenkant effectief is.

We werken therapeutisch en maken gebruik van de volgende theorieën:

- trauma sensitief opvoeden

- systeemgericht werken

- Words en pictures

- cognitieve gedragstherapie

- geweldloos verzet

- safer caring

 

Het gezinshuis biedt plaats aan 5 kinderen tussen de 8-18 jaar. 

 

Als wonen in een gezinshuis niet meer kan of wenselijk is  ivm complexe problemen en hoge risico's, hebben we een locatie voor kleinschalig wonen. De begeleiding is op maat en veelal individueel.

Er zijn 3 plaatsen voor jongeren van  16 -23 jaar met een indicatie vanuit de jeugdwet, WMO of WLZ.

                                                                                 

 

 

 

Bij een plaatsing wordt er samen met de behandelcoördinator een hulpverleningsplan opgesteld.

  • We scoren de risico's en stellen zo nodig een veiligheidsplan op

  • We werken aan doelen, evalueren de ontwikkeling en het perspectief met de jongere en gezaghebbenden.

  • zo nodig wordt er therapie ingezet.

Dagbesteding (school/ werk) is een vereiste. Als dat tijdelijk niet lukt dan wordt hier aan gewerkt.

bottom of page