top of page

Kleinschalig wonen

Naast ons gezinshuis hebben we een locatie kleinschalig wonen. In onze kleinschalige woonvorm bieden we jongeren met hoge risico’s en complexe problemen een kans om in een kleine setting op te groeien. De jongere heeft zijn eigen kamer, keuken en sanitair. De tuin wordt gedeeld met de andere bewoners.

 

Begeleiding wordt door ons ingeregeld en uitgevoerd door SKJ geregistreerde en niet geregistreerde jeugdhulpverleners. Onder de Wolfskap heeft zelf een aantal medewerkers in dienst en daarnaast hebben we een fijne samenwerking met een kleine organisatie die ambulante begeleiding bij ons biedt.

 

Er één uur per week een orthopedagoog op locatie aanwezig om de zorg te coördineren. Gezien de problematiek, complexiteit en de leeftijd van deze jongere kan niet verwacht worden dat ze deel kunnen nemen aan een gezinsstructuur. 

foto kleinschalig wonen.jpg
Kleinschalig wonen nr 5.jpg
bottom of page